Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANTALYA / MURATPAŞA - Fatmagül Özpınar İlkokulu

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

DEĞERLER EĞİTİMİ

DEĞERLER EĞİTİMİ 

Bireyi, aileyi, yaşadığımız toplumu ve dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde , toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli,manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan Yardımlaşma,  Dürüstlük, Sevgi, Hoşgörü, Saygı, Vatanseverlik,    Paylaşımcı olma, İyilik, Çalışkanlık,  vb. gibi kazanımları öğrenci ve velilerimize kazandırmaktır.

Bu kazanımlarımızın hedef kitleye aktarılması da “Değer Eğitimi” ni oluşturmaktadır.

Okul öğrencilerin öğrenim görevlerini kazandıkları bir yer olduğu kadar; temel insani değerlerin kazanıldığı ve davranışa dönüştürüldüğü bir ortamdır Öğrencilerimizin evrensel değerleri benimseyerek sağlıklı kişilik özellikleri edinmeleri amacıyla uyguladığımız “Yaşayan Değerler Eğitimi” uygulamalarına devam ediyoruz. 

Yaşayan Değerler Eğitimi Nedir?

Değerler Eğitimi, bireye değerleri kazandırma eğitimidir.

Bu programda amaçlanan; 

  •  Öğrencilerimizi saygı, sorumluluk, özgüven, işbirliği,  yardımseverlik, dostluk… gibi değerlerle  erken yaşlarda tanıştırmak ve  bu değerler  üzerine düşündürmek,
  •  Ele alınan değerleri davranışa dönüştürmek
  •  Öğrencilerimizin kendilerini dünya vatandaşı olarak görmesini sağlamaktır.

  Yıl içinde ele alınacak değerler, öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek okulumuz  belirlenmiştir. Buna göre; hazırlanan program çerçevesinde her ay bir değer işlenecektir. Değerler eğitimi uygulamaları, o ayın değeri ile ilgili çeşitli sınıf içi etkinliklerden meydana gelmektedir. Sınıf içi etkinlikler hikâye okuma,  resim yapma, film izleme, drama, oyunlar, sohbet ve tartışmalar aracılığıyla verilir. Bizler yaşamın en temel alanlarından biri olan okullarda, Yaşayan Değerler

Eğitimi’ne en az akademik başarı kadar ayrıcalıklı bir önem  vermekteyiz. Çünkü amacımız “değerlere sahip insan” yetiştirmektir.   


FATMAGÜL ÖZPINAR OKULÖNCESİ/İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI


AY

DESTEKLENECEK DEĞERLER

ALT DEĞERLER

ETKİNLİKLER

ÇALIŞMA KAYNAKLARI

EKİM

 

SORUMLULUK

 

 

-Kendine

-Ailesine

-Okuluna

-Ülkesine

- Dünyaya

Karşı Sorunluluğu

 

Okul Panosu Hazırlanır.

Aile birliğine mektup yazma

Konu ile ilgili film izleme

Aile katılımının sağlanması

Panel,forum,yarışmaların düzenlenmesi

 

Okul idaresi

 

Okul öğretmenleri

 

Okul aile birliği

 

Yazılı – görsel basın

KA

SIM

 

 

SAYGI

-Kendine

-Ailesine

-Büyüklerine

-Çevreye

- öğretmenlere

-Farklılıklara

-Hayvanlara

Saygılı olma

Okul Panosu Hazırlanır.

Resim sergisi düzenleme

Atık toplama kampanyası

Konu ile ilgili film izleme

Aile katılımının sağlanması

Ev ödevi

İl –İlçe M.E.M

Okul İdaresi

Okul Öğretmenleri

Okul Aile Birliği

Yerel Yönetimler

ARALIK

SEVGİ

 

 

-İnsan sevgisi

-Doğa ve hayvan sevgisi

-Ülkesi ve Bayrak sevgisi

Okul Panosu Hazırlanır.

Resim sergisi düzenleme

Engeliler okulu ziyareti

Duvar gazetesi hazırlama

Konu ile ilgili film izleme

Aile katılımının sağlanması

Ev ödevi

İl –İlçe M.E.M

Okul İdaresi

Okul Öğretmenleri

Okul Aile Birliği

Yerel Yönetimler

OCAK

 

 

 

YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ

 

Okul Panosu Hazırlanır.

Kardeş okul kampanyası

Atıkları değerlendirilmesi

Duvar gazetesi hazırlama

Konu ile ilgili film izleme

Aile katılımının sağlanması

Ev ödevi

 

İl –İlçe M.E.M

Okul İdaresi

Okul Öğretmenleri

Okul çalışanları

Okul Aile Birliği

Kültür Müd.

Emniyet müd.

ŞUBAT

 

İYİLİK-HOŞGÖRÜ

İnsanlığa Karşı Hoşgörü

-Farklılıklara Karşı Hoşgörü

-Trafikte hoşgörü

Okul Panosu Hazırlanır.

İyilik kutusu hazırlama

Skeç hazırlama

Konu ile ilgili film izleme

Aile katılımının sağlanması

Ev ödevi

 

İl –İlçe M.E.M

Okul İdaresi

Okul Öğretmenleri

Okul Aile Birliği

Yerel Yönetimler

Sivil Toplum Örgütleri

Meslek Odaları

 

MART

 

DÜRÜSTLÜK

 

 

Okul Panosu Hazırlanır.

Konularla ilgili basında yer alan örnekler

 Mektup,broşür,bülten hazırlama

Konu ile ilgili film izleme

Aile katılımının sağlanması

Örnek olalım köşesi

Ev ödevi

 

İl –İlçe M.E.M

Okul İdaresi

Okul Öğretmenleri

Okul Aile Birliği

Yerel Yönetimler

Sivil Toplum Örgütleri

Meslek Odaları

NİSAN

BARIŞ

 

 

 

Okul Panosu Hazırlanır.

Şehit aileleri ziyareti

Okulumuza adını veren kişiler mektup yazalım.

Yazı yarışması

Aile mektuplar, broşür yayın hazırlama

Konu ile ilgili film izleme

Aile katılımının sağlanması

Kermes (23 Nisan Çocuk Bayramı)

 

 

İl –İlçe M.E.M

Okul İdaresi

Okul Öğretmenleri

Okul Aile Birliği

Yerel Yönetimler

Sivil Toplum Örgütleri

Meslek Odaları

MAYIS

ÖZGÜVEN

-Kendini İfade Edebilme

-Toplum Önünde Konuşma

-Hedef Belirleme

 

Okul Panosu Hazırlanır.

Şehit aileleri ziyareti

Anneler günü etkinliği

Anneme mektup

Aile mektuplar,broşür yayın hazırlama

Konu ile ilgili film izleme

Aile katılımının sağlanması

Ev ödevi

 

İl –İlçe M.E.M

Okul İdaresi

Okul Öğretmenleri

Okul Aile Birliği

Yerel Yönetimler

Sivil Toplum Örgütleri

Meslek Odaları

 

Bu programa vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.  

 

DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

 

 

 

 

Yayın: 2013-01-01 - Güncelleme: 2015-10-03 13:54:01 - Görüntülenme: 779